Kancelaria Notarialna w Opolu
Notariusz Danuta Trusz

ul. Ozimska 18/5
45-057

Opole

tel.:
(77) 454-14-13, (77) 441-10-28
fax.:
(77) 441-10-28
www:
DanutaTrusz.notariusz.pl
Godziny pracy:
  • pn., wt., śr., pt.: 8:30 - 16:30
  • czw.: 8:30 - 18:30
Po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwe jest umówienie czynności w innych godzinach lub dniach.

https://plus.google.com/u/0/105869271510090023748
Lex Est Quod Notamus

NOTARIUSZ

Danuta

Trusz

ul. Ozimska 18/5
45-057

Opole

tel.:
(77) 454-14-13, (77) 441-10-28
fax.:
(77) 441-10-28
www:
DanutaTrusz.notariusz.pl
Godziny pracy:
  • pn., wt., śr., pt.: 8:30 - 16:30
  • czw.: 8:30 - 18:30
Po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwe jest umówienie czynności w innych godzinach lub dniach.

https://plus.google.com/u/0/105869271510090023748

Czynności notarialne – zakres usług

Notariusz, określany w dawnej Polsce mianem Rejenta, to zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że osoby go wykonujące są obowiązane do przestrzegania rygorystycznego kodeksu etyki zawodowej. Czynności dokonywane przez notariusza mają moc urzędową. Z tego względu podobnie jak funkcjonariusze publiczni, podlega on z jednej strony specjalnej ochronie prawnej, a z drugiej szczególnej odpowiedzialności karnej.

Zakres czynności wykonywanych przez notariusza, jak również wysokość opłat notarialnych, reguluje specjalna ustawa, Według jej przepisów notariuszom przysługuje prawo do sporządzania aktów notarialnych, czyli dokumentów poświadczających wykonanie pewnych czynności prawnych. W zakresie spraw rodzinnych notariusze sporządzają majątkowe umowy małżeństwa (również intercyzy w trakcie małżeństwa), a także testamenty notarialne. Zgodnie z polskim ustawodawstwem część umów nie nabierze mocy prawnej, jeśli nie będzie miała formy atu notarialnego. Tak jest w przypadku dokumentów sprzedaży nieruchomości. Dlatego sporządzenie umowy deweloperskiej musi odbyć się z udziałem notariusza. Również w przypadku braku ustawowego nakaz, umowy mogą być, na życzenie stron, potwierdzane przez notariusza. Jeśli zatem jedna ze stron optuje za dodatkowym zabezpieczeniem w postaci urzędowego potwierdzenia ważności, sporządzenie umowy sprzedaży powinno odbyć się kancelarii notarialnej. Ponadto można w niej dokonać również innych czynność m.in. przeprowadzić notarialne zniesienie współwłasności.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.03 s.